Phone:  +385 91 5926685         Email:  damir@hd-gradnja.hr

Nanoestrich karakteristike

Slika bez naziva    Pritisak 1    Susenje    Prosjek    Pritisak 1


Ispitana kvaliteta. Ne biste se trebali odlučiti za nešto manje od toga.

NANOESTRICH   CT-C20-F4,  CT-C30F5,  CT-C50F8,  CT-C60F10   KVALITETE

 • Na bazi cementa
 • Mala kompenzacija stezanja.Nanotehnologija
 • Mogućnost opterećenja nakon 24 sata
 • Polaganje moguća nakon 2 - 5 dana ( ovisno o debljini ugradnje )
 • Velika savojna jačina i vlačna čvrstoća
 • Velika tlačna čvrstoća
 • Prikladno za vlažne prostorije
 • Polaganje na velike plohe bez fuga
 • Tanki grijući sloj
 • Zamjena za gotove dijelove / suhi estrih od 25 mm
 • Idealan za nanošenje slojeva
 • Protupožarna kategorija A1, nije zapaljiv

Skupljanje

Pritisak

Vrijeme susenja

Savijanje