Phone:  +385 91 5926685         Email:  damir@hd-gradnja.hr

Tehnički podaci WD100R

Ponašanje u slučaju požara prema EUROKLASSE E
Nazivna vrijednost toplinske vodljivosti λD 0,049 W/mK
Najmanja debljina ugradnje 30 mm
Preporučena debljina ugradnje ≥ 70 mm
Najveća debljina ugradnje ( Debljina iznad 500 mm mora se
ugraditi u više slojeva. Detalje potražite u tabeli za primjenu)
800 mm ( pokretno opterećenje 2 kN/m2 )
500 mm ( pokretno opterećenje 3,5 kN/m2 )
300 mm ( pokretno opterećenje 5 kN/m2 )
Dodavanje vode po m3 60 litara - kod ugradnje sa strojem za estrih 
Grupa zrnatosti EPS dodatne tvari 0 - 8 R PS
Udio prašine u odnosu na EPS zrna ≤ 5% D5
Nasipna gustoća EPS suhog morta 80 kg/m3              LD
Sirova gustoća svježeg morta 135 kg/m3 FMD
Sirova gustoća (suho) 105 kg/m3 DMD
Koeficijent otpora difuzije vodene pare 5-20 μ MU
Tlačno naprezanje pri 10 % sabijanja ≥ 50 kPa CS (10)
Tlačno naprezanje pri 2 % sabijanja ≥ 25 kPa CS (2)
Ponašanje pri puzanju 10 godina pri 10 kPa
CC(2,1/1,5/10)10
Dinamička krutost - SD
Upijanje vode kod kratkotrajnog, djelomičnog uranjanja ≤ 3,0 kg/m2
Otpuštanje opasnih tvari -
Vrijeme obrade (otvoreno vrijeme, 20° / 60 % v.z.) najmanje. 60 min
Min./maks. temperature obrade +5° /+35° C
Po površini se može hodati nakon Ca. 2 dana*
Mogućnost polaganja obloge (CM mjerenje)
kod debljine ugradnje do 50 mm (23°C/ 50 % v.z.)
kod debljine ugradnje do 100 mm (23°C/ 50 % v.z.)
kod debljine ugradnje do 150 mm (23°C/ 50 % v.z.)
≤ 12 M-%
oko 3 dana**
oko 7 dana**
oko 10 dana**
Prigušenje zvuka
Ispod 100 kg estriha
28 dB (60 mm debljina Thermotec sloja 
+ 6 mm Thermotec AkustikSystem )

v.z. = vlažnost zraka
* Ovisno o temperaturi i vlažnosti zraka.
** Vrijednosti su samo orijentacijske vrijednosti. Potrebno je CM mjerenje

     Arhitekti thermotec     Datenblatt thermotec BEPS WD100R      Pregled opterećenja