Phone:  +385 91 5926685         Email:  damir@hd-gradnja.hr

Tehnički podaci WD90N

Ponašanje u slučaju požara prema EUROKLASSE E
Nazivna vrijednost toplinske vodljivosti λD 0,052 W/mK
Najmanja debljina ugradnje 20 mm
Preporučena debljina ugradnje ≥ 40 mm
Najveća debljina ugradnje ( Debljina iznad 500 mm mora se
ugraditi u više slojeva.  Detalje potražite u tabeli za primjenu )
2000 mm ****
Dodavanje vode po m3 45 litara - kod ugradnje sa strojem za estrih 
Grupa zrnatosti EPS dodatne tvari 2 - 5 N PS
Udio prašine u odnosu na EPS zrna < 1% D0
Nasipna gustoća EPS suhog morta 90 kg/m3              LD
Sirova gustoća svježeg morta 135 kg/m3 FMD
Sirova gustoća (suho) 115 kg/m3 DMD
Koeficijent otpora difuzije vodene pare 5-20 μ MU
Tlačno naprezanje pri 10 % sabijanja ≥ 100 kPa CS (10)
Tlačno naprezanje pri 2 % sabijanja ≥ 60 kPa CS (2)
Ponašanje pri puzanju 10 godina pri 20 kPa
CC(1,8/1,6/10)20
Dinamička krutost -
Upijanje vode kod kratkotrajnog, djelomičnog uranjanja ≤ 3,0 kg/m2
Otpuštanje opasnih tvari AgBB potrebno provjeriti
Vrijeme obrade (otvoreno vrijeme, 20° / 60 % v.z.) najmanje. 30 min
Min./maks. temperature obrade +5° /+35° C
Po površini se može hodati nakon Ca. 3 dana*
Mogućnost polaganja obloge (CM mjerenje)
kod debljine ugradnje do 250 mm (23°C/ 50 % v.z.)
kod debljine ugradnje od 250 mm (23°C/ 50 % v.z.)
≤ 12 M-%
oko 2 dana**
oko 2 dana**

v.z. = vlažnost zraka
* Ovisno o temperaturi i vlažnosti zraka.
** Vrijednosti su samo orijentacijske vrijednosti. Potrebno je CM mjerenje

     Arhitekti thermotec     Datenblatt thermotec BEPS WD 90N     Pregled opterećenja