Phone:  +385 91 5926685         Email:  damir@hd-gradnja.hr

Tehnički podaci BASIC

TEHNIČKI PODACI CT-C20-F4 1:7 CT-C30-F5 1:6 CT-C35-F6 1:5
 
Gustoća suhog morta 2200 - 2100 Kg/m3
Gustoća svježeg morta 2200 - 2400 Kg/m3
Tlačna čvrstoća nakon 7 dana
Tlačna čvrstoća nakon 28 dana
≥ 15 N/mm2
≥ 20 N/mm2
≥ 20 N/mm2
≥ 30 N/mm2
≥ 20 N/mm2
≥ 35 N/mm2
Savojna čvrstoća nakon 7 dana
Savojna čvrstoća nakon 28 dana
≥ 4 N/mm2
≥ 5 N/mm2
≥ 4 N/mm2
≥ 5 N/mm2
≥ 5 N/mm2
≥ 6 N/mm2
Prohodan nakon Nakon 48 sata (ovisno o debljini estriha) Nakon 24 sata (ovisno o debljini estriha) Nakon 24 sata (ovisno o debljini estriha)
Opteretiv nakon Nakon 10 dana (ovisno o debljini estriha) Nakon 7 dana (ovisno o debljini estriha) Nakon 5 dana (ovisno o debljini estriha)
Spreman za prekrivanje nakon Nakon 14 dana (ovisno o debljini estriha) Nakon 14 dana (ovisno o debljini estriha) Nakon 10 dana (ovisno o debljini estriha)
Skupljanje nakon 7 dana
Skupljanje nakon 60 dana
0,1-0,2 mm/m
≤ 0,3 mm/m
Vlačna čvrstoća na površini nakon 7 dana ≥ 1,2 N/mm2 ≥ 1,2 N/mm2 ≥ 1,5 N/mm2
Površina bez fuga 70 m2 ( bez FBH )     40 m2 ( sa FBH)
Max. duljina stranice 10 m ( bez FBH )     8 m ( sa FBH )
Rubna traka 8 mm ( bez FBH )    10 mm ( sa FBH )
Potrošnja vode 0,45 litara po kilogramu veziva; manje količina kod mokrog pijeska
Potrošnja veziva 2,1 Kg/ m2 / cm 2,6 Kg/ m2 / cm 3,3 Kg/ m2 / cm
Ugradnja u vlažnim prostorima Da
Za vanjsku ugradnju Da
Otpornost na vatru Testirano u strukturi sustava F90
Vrijeme obrade 45 minkod 20®C
Ugradnja pomoću estrihpumpe
Zagrijavanje 4. dan 3. dan 3. dan

 

 Architektenkatalog nanoestrich 2017     Datenblatt nanoestrichBasic